home | contact

Eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken in april 2017 een verplichte eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kan je laten zien wat je in acht jaar basisschool hebt geleerd.

Alle infromatie over de eindtoets kuint u vinden op:

https://www.centraleeindtoetspo.nl/ of vraag het op school.