home | contact

 

Acviteiten

Elk OAR-lid zit - samen met een of twee andere OAR-collega's - in één of meer schoolcommissies en organiseert samen met de leerkrachten in die commissie(s) de activiteiten rondom:

  - Sinterklaas
  - Kerst
  - Carnaval
  - Open dag
  - Kinderboekenweek/voorleesontbijt

Wij organiseren ook in overleg met de school zelfstandig een aantal activiteiten, zoals:

  - de avondvierdaagse
  - het ochtendprogramma van de zomermarkt
  - een thema-avond voor ouders
  - of een extra (muziek)theatervoorstelling.

Werkwijze

Als OAR-lid kies je tijdens de eerste OAR-vergadering één of meer (school)commissies waar je actief in wilt zijn. In een aantal commissiebijeenkomsten wordt de betreffende activiteit uitgedacht, georganiseerd en geëvalueerd (voor de meeste commissies bestaan draaiboeken die als leidraad kunnen dienen). Ook bij de activiteiten die je niet zelf organiseert bied je - indien mogelijk - tijdens de uitvoering de helpende hand.

De OAR als geheel vergadert zo'n acht avonden per jaar. We stellen een begroting op en bespreken de voortgang van onze werkzaamheden in de commissies en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Aan het eind van het jaar houden we een gezellige evaluatie.

Meedoen?

Voor de organisatie van alle activiteiten kunnen wij veel hulp gebruiken van enthousiaste ouders/verzorgers! We zoeken zowel ouders die de OAR structureel komen versterken als hulpouders op wie we af en toe tijdens activiteiten een beroep kunnen doen.

We zijn een toegankelijke club en staan open voor nieuwe ideeën die passen bij onze activiteiten of die een uitbreiding daarvan kunnen zijn. Initiatieven zijn dus altijd welkom!

  - Lijkt het je leuk om OAR-lid te worden?
  - Wil je je opgeven als hulpouder bij de uitvoering van bepaalde activiteiten?
  - Heb je goede ideeën of bruikbare talenten?
  - Wil je meer informatie?

Benader ons persoonlijk, stuur een email naar  oar@nsv2.nl of maak gebruik van ons postvakje in de lerarenkamer.