home | contact

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit de volgende personen:

- Marijn Brouwers
- Debra Trampe
- Manon Jansen
- Natasja Vermeesch - Mijling
- Nicole Lagé
- Mariska Koopmans

E-mail oudervereniging: oudervereniging@nsv2.nl

De hoofdtaken van de oudervereniging zijn:

  1. Het innen en verantwoord besteden van de jaarlijkse ouderbijdrage. Met dit geld kan de school specifieke activiteiten organiseren en materialen aanschaffen, waar binnen de reguliere begroting geen ruimte voor is.
  2. Het bevorderen van ouderparticipatie op onze school. Hoewel heel veel ouders al heel veel doen op school, hebben we een specifieke stimuleringsregeling in het leven geroepen. De oudervereniging heeft namelijk een speciaal potje geld gereserveerd voor bijzondere activiteiten, die ouders kunnen aanvragen bij de leerkracht. Zo zijn excursies naar bijvoorbeeld de imkerij, de kaasboerderij en het Afrika museum activiteiten die inmiddels zijn ingeburgerd op school. De procedure van het aanvragen van excursies en activiteiten is bekend bij alle leerkrachten. Hebt u als ouder een idee, overleg dit eerst met de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan de aanvraagprocedure in gang zetten. Ook kunt u als ouder bij de drie bouwcoördinatoren terecht voor een aanvraag.
  3. Het bevorderen van de communicatie en de samenwerking tussen de schoolgeledingen.Hiertoe hebben leden van het bestuur regelmatig overleg met onder meer de MR, OAR en de verkeerscommissie.
  4. Het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school en het bevorderen van de onderlinge communicatie.  De oudervereniging ondersteunt informatievoorziening en discussie over allerlei onderwerpen die voor ouders NSV2 van belang kunnen zijn

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de ouderbijdrage vastgesteld op €54 per kind. De begroting 2017-18 (klik op link) is ook goedgekeurd.