home | contact

Stichting SOOS 

Stichting SOOS organiseert de tussenschoolse opvang (overblijven) voor vijftien basisscholen in Nijmegen. Stichting SOOS BSO biedt voorschoolse en buitenschoolse opvang op basisschool Klein Heyendaal en op BSO Op Stelten in Lent. Op basisschool de Klokkenberg biedt stichting SOOS BSO naast voorschoolse en buitenschoolse opvang ook kinderdagopvang aan. 

Wanneer u gebruik wilt maken van het online systeem om uw kinderen voor een vaste of incidentele overblijf aan te melden en/of voor een VSO/BSO/KDV-contract (vast/incidenteel) aan te vragen, kunt u zich registreren:

www.stichtingsoos.nl

Struin

Wat is Struin?

Struin is een buitenschoolse opvang in de natuur. Onze hoogopgeleide begeleiders nemen kinderen in kleine groepjes mee naar buiten. In de natuur kunnen kinderen zich onbeperkt ontwikkelen. Het kind leert bijvoorbeeld om samen te werken met andere kinderen, ontwikkelt zijn creativiteit en ontdekt de natuur.

www.struin.nl

Ieder kind unieke opvang

Buitenschoolse opvang

We bieden opvang voor, tussen en na schooltijd. We bieden je kind de ruimte om te kiezen voor bijvoorbeeld een sportieve of juist een creatieve activiteit. We denken mee waar nodig en laten vrij waar kan. Er is altijd een locatie in de buurt van de basisschool van je kind.

Gastouderopvang

Voor kwalitatieve opvang die nauw aansluit op het gezinsleven is onze gastouderopvang de ideale oplossing. Kleinschalige opvang in huiselijke sfeer, afgestemd op de wensen en tijden die jou het beste uitkomen. Ook 's avonds, 's nachts en in het weekend is gastouderopvang mogelijk. Deze opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of bij jou thuis. Onze gastouders vind je in Nijmegen en omgeving en in de regio Zutphen.

www.kion.nl